EFEKTIVNOST ICT

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se ekonomických aspektů ICT. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Povšimněte si podpory RSS! Weblog odkazuje nejen na české, ale i na anglické zdroje.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

7.1.10

Krize generuje dynamiku ICT - na otázky HN odpovídá prof. J. Voříšek

Dovoluji si upozornit na zajímavý článek, který najdete na webu na níže uvedené adrese.
Článek nese název:
Krize generuje dynamiku ICT
"Nesmíme se nechat zmást statistickými průměry," říkal profesor Jiří Voříšek,
předseda organizačního výboru mezinárodní konference Systémová integrace 2009.
Prof. Jiří Voříšek (VŠE Praha ) odpovídal redaktorovi HN Stanislavu Kůželovi, který
mu položil následující otázky:
- Když se podíváme na podniky stejného sektoru ekonomiky, je význam ICT pro tyto
podniky shodný?
- Nejde o "cestu do pekel"?
- Můžete říci, které byznys modely jsou nejvýhodnější pro veřejnou správu?
- Které ICT služby přinášejí podnikům největší efekty?
- Vloni se na stránkách ICT revue vedla polemika kolem výchovy IT odborníků na VŠ,
které jsme se mj. oba dva účastnili. Změnilo se něco od té doby? Jak z pohledu
vysokoškolského učitele hodnotíte vývoj?
V závěru článku je uvedeno - cituji:
"Podle Jiřího Voříška klade rozsáhlá krize na finančních trzích a její dopady na státní
rozpočty, obchod s nemovitostmi, na automobilový průmysl a řadu dalších odvětví
výrazně vyšší nároky na managementy firem, bank i státních institucí.
Obor informačních technologií v minulosti také procházel krizemi, ale díky jeho
vysoké flexibilitě - v porovnání s jinými sektory ekonomiky - nebyly tyto krize tak
hluboké a měly krátkodobý charakter. To vše vyvolává profesorovu otázku:
"Může IT pomoci jiným odvětvím a veřejnému sektoru rychle reagovat na nastalé
změny nejen v dobách blahobytu, ale i za současného utahování opasků?"
Článek najdete na adrese:
http://hn.ihned.cz/c1-37165340-krize-generuje-dynamiku-ict
---
AKA MONITOR - ISSN 1804-042X - seznam monitorovaných časopisů:
ComputerWorld, CIO Business World, Security World, ITSystems,
Úspěch, PIXEL,ComputerDesign, itCAD, Jak na počítač, Počítač
pro každého,Extra PC, Nejlepší Rady PC, Connect!, Computer,
Mobility,BIZ, THINK!(IBM), Svět poznání, DIGIfoto, FOTOlife,
Účetnictví,SAT & DVB-T mag.,Extra Hardware,
Systémová integrace, CHIP
www.akamonitor.cz/5xnej.htm