EFEKTIVNOST ICT

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se ekonomických aspektů ICT. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Povšimněte si podpory RSS! Weblog odkazuje nejen na české, ale i na anglické zdroje.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

8.1.10

Měření ekonomické efektivnosti informačního systému

Na stránkách ČSSI byl na uvedené téma zpřístupněn článek Miloše Maryšky.
Cituji z abstraktu článku"
"Otázkám a problémům spojeným s měřením ekonomické efektivnosti
je v české i světové literatuře věnována mimořádná pozornost.
V současném světě je měření ekonomické efektivnosti aplikováno
na téměř všechny obory podnikání.
Používané postupy vychází z obecné teorie efektivnosti.[RIHA_69]
Dřívější přístupy, ve kterých se manažeři zajímali pouze
o měření finančních ukazatelů, jsou již dnes postupně na ústupu
a to zejména díky rozvoji metod hodnocení, jako jsou například
Balanced (Corporate) Scorecard (BSC) či Corporate Performance
Management. [WADE_01]
Cílem článku je podat základní informace o možných pohledech
na měření ekonomické efektivnosti informačních systémů
a vybrané metody ověřit na situaci

z praxe."
Celý text článku Miloše Maryšky je ke stažení na adrese:
http://www.cssi.cz/cssi/mereni-ekonomicke-efektivnosti-informacniho-systemu-0
Článek byl opuvblikován v č. 2 časopisu Systémová integrace z roku 2007.
(
http://www.cssi.cz/cssi/systemova-integrace-2-2007 )